Kerstmarkt in Van Maerlantstraat: van 7 tot 13 december
6/12 Sinterklaasfeest - Goed GezinD-dag te St. Niklaas
Koop nu het boek Inch'Allah? van Filip Dewinter!
Jan Penris kookt! 28 november Van Maerlantstraat
Wnd. VBJ-voorzitter Reccino Van Lommel komt naar Deurne op 29/11
29 november mosselfestijn te Hoboken - meer info zie kalender
Van Maerlantstraat open op woensdag, donderdag en vrijdag

Nieuws

Meldpunt illegaliteit van start !

10 april 2012

www.meldpuntillegaliteit.be
Illegaliteit wordt in ons land gedoogd en aangemoedigd:  individuele en collectieve regularisatieprocedures;  allerlei sociale faciliteiten, begeleiding en juridische bijstand… Kortom illegalen worden gepamperd en in de watten gelegd.
 
Van  actieve opsporing van illegalen is geen sprake. Illegalen worden niet of nauwelijks in gesloten centra opgevangen.  Slechts een beperkt deel van de illegalen wordt ook daadwerkelijk gerepatrieerd naar het land van herkomst.  Het Vlaams Belang pleit voor een kordaat en rechtvaardig illegalenbeleid.
 
De aanwezigheid van vele tienduizenden illegalen in onze grootsteden zorgt voor heel wat overlast bij de bevolking.  Illegalen hokken samen in verloederde panden; illegalen bezondigen zich aan criminele feiten(drughandel, inbraken, overvallen,…); illegalen zorgen via zwartwerk voor oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt …
 
De overheid wil de problemen en de overlast veroorzaakt door illegalen minimaliseren en onder de mat vegen.  Daarom  wil het Vlaams Belang Antwerpen  via het meldpuntillegaliteit.be zoveel mogelijk feitenmateriaal verzamelen.
 
Alle feiten van misbruik van sociale zekerheid, zwartwerk, criminaliteit  (inbraken, drugdealen/handel, overvallen…) maar ook feiten van huisjesmelkerij en misbruik door werkgevers van illegalen zijn welkom en zullen gebundeld worden in een  “Zwartboek illegaliteit”.
 
Let wel!  Meldpuntillegaliteit.be is geen kliksite. Wie op de hoogte is van het onwettelijk verblijf van illegalen in zijn buurt of wijk dient hieromtrent de politie te informeren.  Meldpuntillegaliteit.be wil immers op geen enkele manier in de plaats van politie of justitie treden. Meldingen van clandestien verblijf in ons land van illegalen via meldpuntillegaliteit.be zullen hoe dan ook doorgegeven worden aan de bevoegde politie- en justitiediensten.
 
Illegaliteit mag nooit beloond worden.  Illegalen moeten actief opgespoord en daarna consequent teruggestuurd worden naar hun thuislanden.  Illegalen horen hier immers niet thuis.  Hand in hand terug naar eigen land!
 
Filip Dewinter