Nieuws op www.vlaamsbelang.org
302 Found

Found

The document has moved here.

27/3: Karin MŲller maakt vissoep in de Van Maerlant - zie kalender
6 april om 11 u: Paasbrunch te Ekeren. Voor info zie kalender
4 april om 11 u: Paasbrunch te Hoboken met Tom Van Grieken
12/4 Bormsherdenking te Merksem
28/3 Brabantse avond in Deurne - zie kalender
Koop nu het boek Inch'Allah? van Filip Dewinter!
7/6 braderij te Ekeren met infostand VB
Van Maerlantstraat open op woensdag, donderdag en vrijdag
30/5: Marijke Dillen maakt spaghetti in de Van Maerlant

Initiatieven

FinanciŽle problemen bij het Antwerps OCMW

Gemeenteraad
20 september 2010


Interpellatieverzoek van gemeenteraadslid Filip Dewinter aan het college voor de gemeenteraadszitting van 20 september 2010 over de financiŽle problemen bij het Antwerps OCMW

Vanaf half september zou het Antwerps OCMW niet meer in staat zijn om de leeflonen uit te betalen. Het in het OCMW-budget 2010 voorziene geld is dan op. De tekorten zouden om en bij de 15 miljoen euro bedragen, waarvan 12 ŗ 13 miljoen euro rechtstreeks het gevolg is van de stijging van het aantal bijstandtrekkers. Op 16 juli had een meerderheidsoverleg stadsbestuur/OCMW plaats. Wettelijk is de stad verplicht om de tekorten van het OCMW bij te leggen. De Inspectie FinanciŽn kreeg de opdracht om tegen half augustus een nota hierover op te stellen. Het college wil dat het OCMW opnieuw bespaard in ruil voor extra middelen.

Graag wil ik aan het college volgende vragen stellen:

-         Wat zijn de oorzaken van de nieuwe financiŽle problemen bij het OCMW?

-         Opvallend is dat het aantal personen dat een equivalent leefloon ontvangt, blijft stijgen. Welke structurele maatregelen worden voorzien om aan deze stijging een halt toe te roepen?  Hoeveel personen ontvangen steun van het OCMW in het kader van de algemene regularisatie? Hoeveel individueel geregulariseerden ontvangen steun van het Antwerps OCMW?

-         Het stadsbestuur wil dat het OCMW haar dotatie aan het Zorgbedrijf vermindert. Dit zou de eerder afgesproken 50/50-regeling inzake de verdeling van de stedelijke bijleg onder druk zetten. Tevens zou deze maatregel tot gevolg hebben dat het investeringsplan voor de RVTís dient teruggeschroefd te worden. Hoe verantwoordt het college dit voorstel? Worden de Antwerpse ouderen met dergelijke voorstellen niet het eerste slachtoffer van de massale immigratie? Moeten de Antwerpse ouderen langer wachten op een modern RVT, omdat zich teveel vreemdelingen bij het OCMW melden?

-         Welke andere besparingen worden nog aan het OCMW opgelegd? Kan het OCMW in de huidige socio-economische context sowieso nog besparen? Zo ja, voor hoeveel en hoelang nog?

-         Dringt zich Ė gelet op de aanhoudende financiŽle problemen Ė geen OCMW-kerntakendebat op?

 

 Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad


Categorie:   


Wil u ook een webstek als deze voor uw afdeling, district, koepel of regio?