Kerstmarkt in Van Maerlant van 14 t/m 18 december !!!
Van Maerlantstraat open op woensdag, donderdag en vrijdag

Initiatieven

Vlaams Belang-initiatieven gemeenteraad 1 maart 2010

Gemeenteraad
22 februari 2010

Volgende initiatieven van onze fractie zijn er tijdens de voorbereiding van de gemeenteraad genomen:

 

 

Johan Van Brusselen:

-          de uitspraak van de vrederechter van Menen ivm niet betalen parkeergeld

-          de verlenging van de wekelijkse zondagmarkt op het Theaterplein

-          zout- en pekelvoorraad van de stad Antwerpen

 

Staf Wouters:

-          het verdwijnen van het notenkraam op de Groenplaats

-          het inrichten van een gebedsruimte voor moslims onder het stadspersoneel

-          betrokkenheid van de jeugddienst Hoboken in de zoektocht naar een eventuele nieuwe locatie

      -     capaciteit van de parking sporthal Sorgvliet te Hoboken

 

Wim Wienen:

      -  het voldoen aan de eisen van de Vlaamse regering in het stadiondossier en de gevolgen van een aangespannen procedure voor de Raad van State

      -  budgettaire implicaties van de schade aan het wegennet door de winter

 

Wim Van Osselaer:

-          concessie van het frietkot op het Kristus Koningplein in Ekeren

-          IGEAN laat luiers niet meer toe bij het GFT-afval

-          beslissing van het college om een colloquium decentralisatie te organiseren en de raadsleden uit te sluiten van deelname

-          Verwerking van de fusie bij Woonhaven Antwerpen

 

Chris Calluy:

      - graffitibeleid

 

Peggy Pooters:

      - bijkomende kinderopvang in Deurne

 

Filip Dewinter:

      - de mededeling van het Antwerpse parket dat het de strijd tegen de schijnhuwelijken opgeeft en de problematiek van de geregistreerde partnerschappen

- aansprakelijkheid van de stad Antwerpen nav de nalatigheid van de stedelijke diensten bij het ruimen en verwijderen van ijs en sneeuw op de openbare weg

- geregistreerde criminaliteitscijfers van de eerste 11 maanden van 2009

  

 

 

 

Meer informatie over deze initiatieven kan u bekomen via vlbl@stad.antwerpen.be

 

 

 

 
Gemeenteraadslid


Categorie:   gemeenteraad


Wil u ook een webstek als deze voor uw afdeling, district, koepel of regio?