Nieuws op www.vlaamsbelang.org
22.09.2014De tijdbom tikt
24 oktober: mosselen in Van Maerlantstraat
Koop nu het boek Inch'Allah? van Filip Dewinter!
Kerstmarkt in Van Maerlantstraat: van 7 tot 13 december
10 oktober: kaas- en wijnavond in Van Maerlantstraat
Van Maerlantstraat open op woensdag, donderdag en vrijdag
Jan Penris kookt! 28 november Van Maerlantstraat
Hilde De Lobel kookt! 26 september as. in de Van Maerlantstraat

Initiatieven

Vlaams Belang-initiatieven gemeenteraad 1 maart 2010

Gemeenteraad
22 februari 2010

Volgende initiatieven van onze fractie zijn er tijdens de voorbereiding van de gemeenteraad genomen:

 

 

Johan Van Brusselen:

-          de uitspraak van de vrederechter van Menen ivm niet betalen parkeergeld

-          de verlenging van de wekelijkse zondagmarkt op het Theaterplein

-          zout- en pekelvoorraad van de stad Antwerpen

 

Staf Wouters:

-          het verdwijnen van het notenkraam op de Groenplaats

-          het inrichten van een gebedsruimte voor moslims onder het stadspersoneel

-          betrokkenheid van de jeugddienst Hoboken in de zoektocht naar een eventuele nieuwe locatie

      -     capaciteit van de parking sporthal Sorgvliet te Hoboken

 

Wim Wienen:

      -  het voldoen aan de eisen van de Vlaamse regering in het stadiondossier en de gevolgen van een aangespannen procedure voor de Raad van State

      -  budgettaire implicaties van de schade aan het wegennet door de winter

 

Wim Van Osselaer:

-          concessie van het frietkot op het Kristus Koningplein in Ekeren

-          IGEAN laat luiers niet meer toe bij het GFT-afval

-          beslissing van het college om een colloquium decentralisatie te organiseren en de raadsleden uit te sluiten van deelname

-          Verwerking van de fusie bij Woonhaven Antwerpen

 

Chris Calluy:

      - graffitibeleid

 

Peggy Pooters:

      - bijkomende kinderopvang in Deurne

 

Filip Dewinter:

      - de mededeling van het Antwerpse parket dat het de strijd tegen de schijnhuwelijken opgeeft en de problematiek van de geregistreerde partnerschappen

- aansprakelijkheid van de stad Antwerpen nav de nalatigheid van de stedelijke diensten bij het ruimen en verwijderen van ijs en sneeuw op de openbare weg

- geregistreerde criminaliteitscijfers van de eerste 11 maanden van 2009

  

 

 

 

Meer informatie over deze initiatieven kan u bekomen via vlbl@stad.antwerpen.be

 

 

 

 
Gemeenteraadslid


Categorie:   gemeenteraad


Wil u ook een webstek als deze voor uw afdeling, district, koepel of regio?